Tag Archive

Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri

Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri

1899 yılında İstanbul’da doğan Peyami Safa, Servet-i Fünun dönemi şairlerinden İsmail Safa’nın oğludur. İki yaşında iken, Sivas’ta sürgünde bulunan babasını kaybetti. Dokuz yaşında iken sağ elinin ekleminde kemik hastalığının başlaması, on üç yaşında iken de…
Read more