Tag : abdullah ziya kozanoğlu kızıl tuğ

Yazarlar

Abdullah Ziya Kozanoğlu

yakutlu
KOZANOĞLU, ABDULLAH ZİYA (1906-1966)Tarihî roman ve piyes yazarı. İstanbul’da doğdu. İlköğre­nimini Nişantaşı İttihad ve Terakkî Mektebi’nde (1919), or­taöğrenimini Gazi Osmanpaşa Ortaokulu ve Kabataş Lisesi’nde yükseköğrenimini...