Temp

Rabguzi

Yazar. Hârezm bölgesinde yaşayan, asıl adı Burhanoğlu Kadı Nasır olan yazar “Rıbat-Oğuz” denilen bir yerden olduğu için Rabguzî diye tanınmıştır. Arapça’yı ve Islâmî ilmi bildiği Kısası Enbiyâ adlı eserinden anlaşılmaktadır. Müslümanlığı kabul etmiş olan Moğol Emiri Nas’rüddin Tok Boğa’nın isteği üzerine 1310′da yazılmıştır. Yazar Kur’ân-ı Kerîm’den, tefsirlerden, hadis kitaplarından faydalanarak eserini kaleme almıştır, içinde gazeller, dört­lükler, Arapça ve Türkçe ile karışık yazılmış mülemmâlar da vardır. Sâde ve açık Türkçe ile yazılmış bu mensur eser 1859′da, Kazan’dallminskiy tarafından bastırılmıştır. [Diğer çalışma ve neşriyat: J. Schinkewitsch, Rabghuzi’s Syntax, Mitteilungen des Seminars für Orlentallsche Sprachen, 1926-1927 (gramer yönünden incelemedir); K. Grönbech de eserin tıpkı basımını neşretti (1948).]

Alt Kategoriler: Nesir Yazarları, Yazarlar

Kategori R

« Pir Sultan Abdal               Recaizade Mahmut Ekrem »

Bağlantı adresi http://www.edebiyatfakultesi.com/rabguzi.htm

Related posts

SEVDALI BULUT (Masal)

yakutlu

Bahaeddin Özkişi

yakutlu

Ayağına Diken Batan Karga (Masal)

yakutlu

Leave a Comment