Temp

Pir Sultan Abdal

Şâir. Hayatı hakkında fazla bilgi yok. Sivas’ın Banaz köy­ünde doğdu. Asıl adı Haydar. Kanunî Sultan Süleyman ile İran Şahı I. Tâhmasb zamanında yaşadı. İran şahının tahriki ile Osmanlı Devleti aleyhine olan isyana katıldığı ve Iran le­hine casusluk yaptığı gerekçesi ile Hızır Paşa tarafından Si­vas’ta asıldı.
Hece vezni ve halk Türkçe‘si İle yazdığı şiirlerinde Şiî- Bâ­tınî inancını dile getirdi. Nefesleri asırlarca Alevî, Bektaşî Türk zümreleri arasında sevilerek okundu. Hayatı menkıbeleşti. Türk halk edebiyatının büyük şairlerindendir.
Pir Sultan Abdal’ın hayatı ve şiirleri hakkında çıkan başlıca ki­taplar; 1. Sadettin Nüzhet Ergun, Pir Sultan Abdal (1929), 2. Abdülbaki Gölpınarlı– P.N. Boratav, Pîr Sultan Abdal (1943), 3. Cahit öztolli, Pîr Sultan Abdal (1971).

Alt Kategoriler: Aşık Edebiyatı Şairleri, Şairler, Şairlerin Hayatı, Tasavvuf Edebiyatı Şairleri

Kategori P

« Hüseyin Siret Özsever               Rabguzi »

Bağlantı adresi http://www.edebiyatfakultesi.com/pir-sultan-abdal.htm

Related posts

Eylül – Mehmet RAUF

yakutlu

SEVDALI BULUT (Masal)

yakutlu

Oğuz Özdeş

yakutlu

Leave a Comment