Kitap Özetleri

Patlayıcı Maddeler Hakkında Bilgi

Patlayıcı Madde Nedir, Patlayıcı Maddeler Nelerdir, Patlayıcı Maddelerin Özellikleri Hakkında Bilgi

Bir şenlik fişeğini ateşleyen, her çocuk, patlamanın ne olduğunu bildiğine inanır. Patlama, bir anda alev ve gürültüyle yanan belli maddelerin karışımı ateşlenerek elde edilir.

• Bir madde, kendinden çok büyük’ hacimde gaz çıkararak hızla yanarsa, yerel olarak sesten daha hızlı, yaklaşık 340 m/sn hızla yayılan dev bir basınç doğurur. Dolayısıyla, yolu üstündeki her şeyi kırıp döken bir şok dalgası ortaya çıkar.

• Nitrogliserin patladığında, yayılma hızı 6 000 m/ sn’ye ulaşır; bu maddenin birkaç gramı, saniyenin milyonda birinden daha kısa sürede ayrışır; dolayısıyla çok yıkıcı patlayıcı maddeler içinde yer alır.

• Buna karşılık benzin-hava karışımı, otomobil motorunda çok daha yavaş yanar ve doğurduğu basınç, sesten daha yavaş yayılır. Söz konusu yanma, günümüzde gerçek bir patlama olarak göz önüne alınmamaktadır; bu nedenle, eski «patlamalı motor» deyimi yerinde değildir.

• İlk patlayıcılar, yanıcı ve yakıcı (oksijen veren) maddelerin karışımından oluşmuştu; sözgelimi Çinlilerin bulduğu karabarut böyle bir karışımdı; küherçileye (oksijen bakımından zengin potasyum nitrat) karbon ve kükürt (yanıcı madde) katılarak elde ediliyordu.

• Ama hem yanıcı, hem yakıcı elementleri taşıyan maddeleri üretme yöntemi bulununca, patlayıcı madde alanında dev bir gelişme gerçekleşti. Bu tür en eski patlayıcı madde, içinde 3 hacim karbon, 5 hacim hidrojen, 3 hacim azot ve 9 hacim oksijen bulunan nitrogliserindir. No-bel, çok şiddetli bir patlayıcı olan bu maddeyi ince ve,yansız kumla karıştırarak, yumuşatıp dinamit yapmayı başar” mış, bu buluştan sonra birçok patlayıcı madde ortaya çıkmıştır; günümüzde TNT (trinitrotolüen), askerlik alanında vs maden ocaklarında kullanılır.

Patlayıcı Maddeler Hakkında Bilgi

Related posts

Orhan Kemal Dünya Evi Romanı Özeti

yakutlu

Harry Potter Sırlar Odası

yakutlu

Kanlı Topraklar Roman Özeti (Orhan Kemal)

editor

Leave a Comment