Kitap Özetleri

Özyaşam Öyküsü Nedir


Özyaşam Öyküsü Hakkında Bilgi

Bir kimsenin (sanat bilim, kültür, siyaset adamı, vb.), kendi yaşamını anlatmak amacıyla yazıp ortaya koyduğu yapıta özyaşamöyküsü (otobiyografi) adı verilir.

Özyaşamöyküleri, değişik amaçlarla yazılır. Bazı kişiler kendilerini kamuoyu karşısında savunup aklamak için, bazıları kişisel deneyimlerini gelecek kuşaklara aktarmak için, bazıları da yalnızca ticari amaçla özyaşamöykülerini yazmışlardır.

Özyaşamöyküleri, yazarının kendi kaleminden çıktığı için tarihsel bir belge değerini de taşımaktadır. Bu bakımdan, araştırmacıların başvurduğu temel kaynaklardan biridir. Bununla birlikte, özyaşamöyküleri, kişilerin kendileriyle ilgili değerlendirmeleri yönünden ilgi çekici olmalarına karşın, çoğunlukla öznel (sübjektif) yanları ağır basar.

Özyaşamöyküleri, anı türüyle birlikte gelişmiş gibidir. Bu iki tür, birbirlerinin içine girmiş durumdadır. Bununla birlikte, özyaşamöykülerinde kişinin özel yaşamı ağır basar; anılardaysa yaşanmış olaylar, özlenen olay ve olgular anlatılır. Yazarların çoğu, özyaşamöykülerini bağımsız kitap olarak yazmamışlar, anılarına, günlüklerine ya da değişik türde ortaya koydukları yapıtlarına serpiştirmişlerdir. Bazı yazarlar da yazdıkları kitaplara (roman, öykü, vb.) kısa bir özyaşamöyküsü eklemeyi uygun görmüşlerdir.

Dünya edebiyatında Kathleen Mansfield, Jean Jacques Rousseau (İtiraflar), Maksim Gorki (Ekmeğimi Kazanırken), Yevtuşenko (Yaşantım), Türk edebiyatında da Muallim Naci (Ömer’in Çocukluğu), Nigâr Hanım (Nigâr Binti Osman, Hayatımın Hikâyesi; ölümünden sonra yayımlanmıştır) , Halikarnas Balıkçısı (Mavi Sürgün), vb. yazarların yapıtları özyaşamöyküsüne örnek olarak gösterilebilir. Mehmet Şeyda da, pek çok yazarın kendi kalemlerinden özyaşamöykülerini, Edebiyat Dostları (1970) adlı kitabında toplamıştır. Bazı röportajlarda da, kısa ya da uzun özyaşamöykülerinin anlatıldığı görülmektedir.

Özyaşam Öyküsü Nedir

Related posts

Kahrolsun Dostoyevski Kitap Özeti

yakutlu

Mevlana’da Sevginin Yolu Kitap Özeti

yakutlu

Çölde Bir Deve Kitabı Özeti

yakutlu

Leave a Comment