Kitap Özetleri

Ortak Pazar Nedir

Ortak Pazar Nedir, Özellikleri Nelerdir, Hakkında Bilgi

Ortak Pazar ya da Avrupa Ekonomik Topluluğu (A. E.T.), kuralları, altı kurucu ülkenin (Federal Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg) 1957′de imzaladığı Roma antlaşmasıyla belirlenen bir kuruluştur. 1972′ de kuruluşa İngiltere, Danimarka ve İrlanda da katıldı. Böylece «Dokuzlar Avrupası» terimi doğmuş oldu. 1 Ocak 1981′de de Yunanistan’ın kesin üyeliği imzalandı.

• Antlaşmanın amacı, üye ülkeler arasında kişilerin, hizmetlerin ve sermayelerin özgürce dolanımını sınırlayan engelleri kaldırmak ve böylece yaratılan iktisat çerçevesi içinde, rekabetin serbestçe sürdürülmesini sağlayacak bir düzen kurmaktır.

• Ortak Pazar, zorunlu bir geçiş dönemi sonunda, bütün alışverişlerin, gümrük ve nicelik sınırlaması olmaksızın yapılmasını ve üye ülkelerin üye olmayan ülkelere karşı bir gümrük tarifesiyle korunmasını öngören bir gümrük birliğidir. Bununla birlikte, üye ülkelerin bazıları arasında imzalanan antlaşmalar, bu kuralın uygulanmasına değişiklikler getirmiştir.

• Ortak Pazar, belli bir evre olarak tanıtılır; bir siyasal birliğindir Avrupa ulusunun kurulmasından önce, iktisat alanındaki etkinliklerin birleştirilmesi evresi. Ortak Pazar’ın amacı, özellikle savaştan çıkan Almanya’yı demokratik bir bütün içine alarak, Avrupa’da-ki ulusçu çatışmalara son vermek, ayrıca, A.B.D. ve S.S.C.B’ nin gücünü dengeleyebilecek siyasal bir kutup yaratmaktı. Bu nedenle güçlü bir sanayi zorunluydu. 250 milyon tüketicin tek bir pazarın kurulması ve serbest rekabet olayı, en dinamik girişimlere gelişme ve güçlenme olanağı vermeliydi.

• Ayrıca, Ortak Pazar tüketiciler için elverişli olmalıydı. Gerçekte, liberal görüşe göre, rekabet, üretim maliyetleri yüksek firmaların daha elverişli fiyata üretim yapabilen firmalar yararına ortadan kalkmasına yol açmalıdır.

• Roma antlaşmasının iki ana maddesi, bu amaca yöneliktir. Bunlardan ilki, girişimlerin hangi ulus tarafından yapıldığına önem vermeme ilkesidir. Gerçekten, yabancı, özellikle de A.B.D. kaynaklı firmalar, Ortak Pazar ülkelerine yerleşmeyi başarmış, teknolojileri ve modern işletme yöntemleriyle büyük bir rekabet yaratmışlardır.

• Ayrıca antlaşma, tekeller yaratabilecek ve böylece rekabet yollarından uzaklaşacak uluslararası sanayi uzlaşmalarına karşı savaşmayı da öngörmektedir.

• «Ortak Pazar» denilen bu geniş örgütte, temel kararlar, her üye devlet hükümetinden bir temsilcinin bir araya gelerek oluşturduğu Bakanlar Konseyi’nce ve oy birliğiyle alınır; yani, çoğunluğun aldığı bir kararı, bir. ülkeye zorla benimsetebilecek uluslarüstü bir güç yoktur.

Ortak Pazar Nedir

Related posts

Ateşten Gömlek-Halide Edip Adıvar Kitap Roman Özeti

yakutlu

Kitap Özeti Çıkartmanın Püf Noktaları

yakutlu

Angut

yakutlu

Leave a Comment