Kitap Özetleri

Ney Nedir, Özellikleri Nelerdir

nedir

Ney nedir, Ney Özellikleri Nelerdir, Ney Hakkında kısa özet bilgi

Sarı ve budaklı kamıştan yapılan, bir tür nefesli çalgı olan ney konusundaki ilk bilgiye, İ.Ö. 280 yılından kalma bir tablette raslanır. Sümerlerden kalma bu tablette, neyin adı NA olarak geçer. Klasik Türk müziğinin en tanınmış çalgılarından biri olan ney, Anadolu’da özellikle XII. ve XIII. yy. yaşantısı içinde çok belirgin bir yer tutmuştur. Mevlânâ’nın ünlü Mesnevi’si Dinle neyden diye başlar. Ayrıca Genceli Nizami’nim şiirlerinde, neyden çok söz edilir. Divan-ü lügati Türk, neyi bir asker çalgısı olarak ve nayı Türki diye tanıtır.

Ney dokuz boğumludur, boğumların çatlamaması için çevresi genellikle gümüş telle sarılır. Delikleri kızgın demirle açılır. Altısı üstte, biri altta olan yedi deliği vardır. Neyin ağza dokunan üfleme bölümüne başpâre denir. Klasik Türk müziğinde âhenkler (düzen), neye göre yapılır. Neyin ses alanı, yaklaşık üç oktavdır; ikili ve yarım tonlu sesleri kolayca çıkarır. Çıkardığı seö dizilerine ve yapılışına göre 12 tür ney vardır: Bolâhenk; süpürde; mansur; şah; kız neyi; nisfiye; vb. Ney küçüldükçe sesi incelir. Kaim seslerin üflenmesi güçlü nefes ister. Ney üfleyen sanatçıya neyzen ya da nayi denir.

Neyin varoluş efsanesi çok eskilerden gelir. Bu efsanelerin İslâm’dan gelen inanışına göre, Hz. Muhammed gökyüzüne çıktığı zaman, orada gördüğü gizleri kendisine en yakın bulduğu ve sevdiği amcasının oğlu Ali’ye anlatmış ve ondan işittiklerini hiç kimseye söylememesi için söz almıştı. Bu yüce gizi, içinde taşımak Ali’ye çok zor geldi. Bir gün dayanamadı ve işittiklerini bir su kenarında sulara anlattı. Sular dinlediklerinden öylesine duygulandılar ki, kenarda kamışlar oluştu ve bu kamışlardan ney yapılmağa başlandı. İşte, neyden, güzel, yakıcı ve duygulu sesler çıkmasının nedeni, Ali’den dinlemiş olduğu gizin ğüzelliği, yakıcılığı ve duygusallığıdır.

Ney Nedir, Özellikleri Nelerdir

Related posts

BEYAZ LALE KİTAP ÖZETİ – HİKAYE ÖZETİ

yakutlu

Bülbülün Kırk Şarkısı

yakutlu

Füreya

yakutlu

Leave a Comment