Kitap Özetleri

Karıncalık, Kumru Ocağı

halk_inanciKarıncalık ve Kumru Ocağı:

Vücudun herhangi bir yerinin derin ve ince çizikler halinde kızarıp çatlaması şeklinde ifade edilen karıncalık yahut da burunun belirgin bir tarzda şişmesi olarak nitelendirilen kumru hastalığında hasta, haftanın birbirini takip eden üç gününde bu ocağa götürülür. Ocaklı, hastalığın kendisine sıçramasını önlemek amacıyla herhangi bir ağaç parçasıyla çevresini çizerek, kendisini bir dairenin içerisine alır. Hastanın getirdiği haşıllı (kullanılmamış) iğneyi alarak vücudun yaralı veya hasta olan bölgesini kendisine has çizgilerle çizer. Kullanılan iğneyi hastaya iade eder ve bunu toprağa gömmesini öğütler. Bu iğnenin toprakta çürümesi ve paslanması neticesinde hastalığın da ortadan kalkacağına inanılır. Ayrıca elde bulunan ve siğil adı verilen şişlikler de aynı ocaklı tarafından tedavi edilir. Bu hastalığın tedavisinde ise eldeki siğillerin sayısı kadar alman arpaların her birine bazı duaların okunması, bilahare bu arpaların toprağa ekilmesi ve bunların yeşermesi sonunda siğillerin yok olacağı inancı mevcuttur.

Ocaklıya yaptığı işin karşılığında küçük veya az da olsa bir hediye veya para verilir ki, buna Elazığ’da  ”çirelik” adı verilmektedir. Söz konusu bu hediyenin veya bir ücretin verilmemesi halinde hastalığın ocaklının kendisini bir dairenin içine alması inancı, başlangıçtaki inançlarda kamların kendilerini şerir ruhlardan koruması inancı ile bütünleşmektedir. Hastalığın iğneye (demir) göçürülmesi ve iğnenin toprakla teması neticesinde hastalığın telafisi inancı ise, demir ve toprak (yer)in Türkler tarafından koruyucu sayılması inancının bir devamıdır.

Kaynak: Harput’ta Eski Halk İnançları ve Halk Hekimliği, Rıfat ARAZ (1995)

Karıncalık, Kumru Ocağı

Related posts

Kendi Everestinize Tırmanın

yakutlu

Mutlu Olmak İsteyen Adam

yakutlu

Suç ” Bir Ceza Avukatından Gerçek Hikayeler “ Kitap Özeti

yakutlu

Leave a Comment