Kitap Özetleri

Dışardakiler Oyunu Özeti

DIŞARDAKİLER

Haldun Taner’in oyunu (1957)

Büyük kız torunuyla kocası tarafından istenmediği halde, yaşlı düşkün Yümnü Bey, bir ayıklama dolayısıyla, ihtiyarlığını geçirmekte olduğu Darülaceze’den çıkarılır, evine geri gönderilir. Bu işe Yümnü Bey’in terk edilmişliğini de düşünerek bir gazeteci de önayak olmuştur; Semih adındaki bu gazeteci, Yümnü Bey’in küçük torunu Aynur’a da âşıktır. Yümnü Bey, bir zamanlar İttihat ve Terakki partisinin üyelerindendi; şimdi bir gazetede o partinin reisi Talât Paşa’yı kötüleyen bir yazı görünce çok üzülür. Babası da Yümnü Bey’in parti arkadaşı olmuş, gazeteci Semih, hem de bir oyalanma olur diye, Yümnü Bey’i, anılarını yazmaya, kötü niyetli yazarın görüşlerini çürütmeye teşvik eder. Kitap yayımlanır ve Yümnü Bey, ödevini yapmış insanların huzuruna kavuşursa da hasım yazarın, kitapta aleyhine belge diye kullanılmış mektupları Yümnü Bey’in evinden çaldırması yüzünden zor durumda kalır: İftira suçundan tutuklanacaktır. Bu durumda, Yümnü Bey’i bir bunak olduğu, cezaî ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle gene Darülaceze’ye göndermekten başka çare kalmamıştır.

Çekirdeği, yazarın Yaşasın Demokrasi (1949) kitabındaki “Sahib-i Seyf ü Kalem” hikâyesi olan, sekiz tabloluk eser, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oynanmış, basılmamıştır.

Dışardakiler Oyunu Özeti

Related posts

Nasreddin Hoca ve Ziyafetler

yakutlu

Psikodiyet Kitap Özeti

yakutlu

Kuruntular Kitabı

yakutlu

Leave a Comment