Kitap Özetleri

Bilginin Temeli


Nasreddin Hocamızın özü doğru, sözü toktu. Medenî cesareti, hoşgörülülüğü, başkalarını düşünürlüğü ile o, örnek insandı. Onun fıkraları, hicvedici, hatır gönül yıkıcı olmaktan uzaktı. İçtenlikle çevresine iyilik saçıyor, herkes için iyi düşünüyor, kişilerin iyiliğini istiyordu. İyilik, güzellik ve doğrulukla gerçekleri öğrenmek ve öğretmek… Kulun kula yapabileceği en kutsal görevler bunlar değil miydi?

Bir gün camide vaaz için kürsüye çıkmıştı:

— Ey inanan ve iman edenler!.. Şimdi size ne anlatacağım, bilir misiniz?

Dedi. Cemaat, ciddî cevap verdi:

— Hayır, bilmiyoruz… Hoca, şöyle bir toparlandı:

— Öyleyse, ne diye toplandınız?

Diyerek kürsüden indi. Ertesi gün, tekrar çıktı. Bu sefer, cemaat hazırlıklıydı. Aynı soruya, hep bir ağızdan:

— Biliyoruz,

Dediler. Hoca gülümsedi:

— O halde mesele yok… Mademki, ne söyliyeceğimi büiyorsunuz, tekrara ne lüzum var?

Yine kürsüden indi. Üçüncü gün, cemaat, aralarında sözleştiler: (Kimimiz biliyoruz, kimimiz bilmiyoruz..,) diye cevap verecekti.

Hoca, namazdan soma kürsüye çıktı, sorusunu tekrarladı. Cevap hazırdı:

— Kimimiz biliyoruz, kimimiz bilmiyoruz… Hoca güldü:

— O halde bilenler, bilmiyenlere öğretsin!.. Düşünürler, Hoca’nın bu fıkrasındaki hikmetleri, kılı

kırk yararak tefsir ededursunlar, biz, tek kelimeyle bilgideki gerçeğin bu olduğunu, toplum eğitiminin, bilenlerin bildiklerini, bilmeyenlere öğretmesi demek olacağım ifade edip geçeceğiz.

Aslında Hocamızın her sözü, her davranışında, daima topluma dönük bir fikir yönü vardır. Her tuhaf, her güldürücü şeyin Hoca’ya mal edilmesi, Hoca’yı tanımamak demektir. Hoca her sözünde düşündürücü, her hareketinde ibret vericidir. Cami avlusundaki şadırvanda, abdest almak için ceketini çıkaran ve orada bir yere asan birinin, Hoca’ya sorduğu soruyu büirsiniz:

— Hocam, abdest alırken yüzümü ne tarafa döneyim? Hoca’nın verdiği cevap anlamlı, diişündürücü ve uyarıcıdır:

— Ceketin ne tarafta asüı ise o tarafa dön!.. Yine bir gün, bir cenaze gidiyordu. Adamın biri:

— Hocam, cenaze giderken ardında mı, önünde mi, sağında mı, solunda mı bulunmalı?

Diye sorar, Cevap sadece güldürmez, aynı zamanda derin derin düşündürür:

— Tabutun içinde bulunma da, ne tarafında bulunursan bulun…

İşte Nasreddin Hoca bu kişidir, bundan başkası değildir.

Bilginin Temeli

Related posts

Nasreddin Hocanın Yaptığı İşler

yakutlu

MAİ VE SİYAH (Halit Ziya UŞAKLIGİL)

yakutlu

ÇÖLDE BİR İSTANBUL KIZI kitap özeti

yakutlu

Leave a Comment