Roman özetleri

Altın Işık – Ziya Gökalp

Altın Işık
Ziya Gökalp

Altın Işık, düşünce adamı olmasının yanı sıra verimli bir halkbilim araştırmacısı da olan Ziya Gökalp’in Türk masallarını, halk öykülerinin ve destanlarının bir bölümünü, nazım ya da düzsöz olarak yeniden yazdığı kitabıdır. Kitaptaki on iki metinden yedisi manzum, dördü düzsöz ve biri sahne oyunu biçimindedir. Gökalp’ın halk yazınına yönelmesinin nedeni, onun ulusal Türk düşüncesini yeniden kurmanın, ancak halk yazınının dil ve anlatım özelliklerini belirlemekle mümkün olacağı düşüncesidir.


Türkçeyi en güzel şekilde kullanan yazarlardan biri de Ziya Gökalp’tir.
Ziya Gökalp, tarih bilincini yerleştirmek ve kültürümüzü sevdirmek için planladığı bu eserinde, Türkçeyi en sade şekilde kullanarak bir masal şenliği sunuyor.
Bu kitapta masallarımızın tatlı dilini ve anlatımını bulacaksınız.

Yorumlar

Bağlantı adresi http://www.kitapozetleri.kalemguzeli.net/altin-isik-ziya-gokalp.html

Related posts

Cezaevi Arkadaşım Yılmaz Güney – Çirkin Kral’la Ulucanlar’da Kitap Özeti

yakutlu

Eşref Saat

yakutlu

Düğümlere Üfleyen Kadın-Ece Temelkuran Kitap Roman Özeti

yakutlu

Leave a Comment