Protestanlık Nedir, Ne Demektir, Özellikleri Nelerdir,  Protestanlık ve Katoliklik Arasındaki Fark Nedir

Protestanlık, Katoliklik ve Ortodoksluğun yanı sıra, Hristiyanlığın üç büyük mezhebinden biridir. Günümüzde yaklaşık 300 milyon kişinin bağlı olduğu bu mezhep, 1517′ de Luther tarafından kurulmuş, sonra, Zwingli, Calvin, vb. kişiler tarafından değiştirilerek yaygınlaştırılmıştır.

Protestanlık, birçok bakımdan Katoliklikten farklıdır. Bu mezhebe göre, İncil, tanrının yaşayan sesidir; her kişi, sevgiyle yaklaşmak koşuluyla İncil’i serbestçe yorumlayabilir; dolayısıyla, rahiplerin İncil’i yorumlama konusunda özel bir yetkileri yoktur. Vaftiz, bireyin İsa’nın ölümüne ve dirilişine katılmasını sağlayan bir törendir. Kişi, İsa’nın izinden yürüyerek, dinin gereklerini yerine getirerek, insanlığa hizmet ederek, tanrıya şükranını göstermelidir.

Reformdan bu yana varlıklarını sürdüren Protestan kiliseleri başlıca üç grupta toplanmışlardır: Özellikle Almanya. İskandinav ülkeleri ve A B D ‘nde yaygın olan Lutherci kiliseler; Iskoçya, İsviçre, Orta Avrupa ve A.B.D’nde güçlü elan presbiteryen kiliseleri; İngiltere ve- A.B.D’nde yaygın ofan anglikan kiliseleri. Ayrıca, bunların kendi içlerinde bölünmeleriyle ortaya çıkmış olan babtist kiliseleri, metodist kiliseleri, vb. topluluklar vardır.

Protestanlık Nedir, Hakkında Bilgi

Bir önceki yazımız olan Nasreddin Hocanın Eşeği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.