Kitap özetleri

Kitap özetleri

Tag – Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri

Peyami Safa’nın Hayatı ve Eserleri

Kitap Kurdu Olmak

1899 yılında İstanbul’da doğan Peyami Safa, Servet-i Fünun dönemi şairlerinden İsmail Safa’nın oğludur. İki yaşında iken, Sivas’ta sürgünde bulunan babasını kaybetti. Dokuz yaşında iken sağ elinin ekleminde kemik hastalığının başlaması, on üç yaşında iken de hayatını kazanmak zorunda kalması nedeniyle düzenli okul öğrenimi göremedi ve kendi kendini yetiştirdi. Posta Telgraf Nezaretinde çalıştı. 1914-1918 yılları arasında […]

Kitap özetleri © 2013