Kitap özetleri

Kitap özetleri

Tag – İŞLETMELERDE KİŞİ DEĞERLENDİRMEDE PS

İŞLETMELERDE KİŞİ DEĞERLENDİRMEDE PSİKOTEKNİK

Kitap Kurdu Olmak

Yazar: Prof. Dr. İlhan Erdoğan   ÖNSÖZ İşletme yönetimi açısından diğer üretim faktörlerine oranla “insan” faktörünün gösterdiği gelişmeyi inceleyecek olursak, yöneticinin kişiye önem vermekte geciktiğini görmekteyiz. Yönetici, emrindeki araç ve gereçleri tanımak, onlardan tam olarak yararlanmak için özel yöntemler geliştirmek istemiş, insan faktörünü ise bazen karmaşık bulmamış, bazen yeteri kadar açık görmüş, bu ve benzeri […]

Kitap özetleri © 2013