Kitap özetleri

Kitap özetleri

Kategori – PSİKO-SOSYAL ve METAFİZİK

ÇOCUK VE SUÇ

Kitap Kurdu Olmak

Yazar : Hüseyin PEKER Yayınevi : Çocuk Vakfı Yayınları   Yazar “Çocuk ve Suç” da isminden de anlaşılacağı gibi çocuk ve suçu; çocuğu suça iten etkenleri, ailenin çevrenin ve eğitimin rolünü araştırıyor. Çocuk suçlarıyla ilgili bilgiler verip, konu ile ilgi yapılan çalışmaların sentezini yapıyor. Çocuğun kalıtım, bedensel ve zihinsel özelliklerini de için içine katarak çözüm […]

BİR BİLİM OLARAK PSİKİYATRİ

Kitap Kurdu Olmak

Yazarı : Erol GÖKA -Kemal SAYAR Yayınevi : Ağaç Baskı : İstanbul / 1992 / 224 shf.   ÖNSÖZ Ruh İle Beyin Arasındaki Psikiyatri: Psikiyatrinin tarihi ruh ile beyin arasındaki gelgitlerle oludur. Vurguyu daha çok zihne yapan ve beyini, beynin süreçlerini adeta görmezden gelen beyinsiz psikiyatri ile insan, duygu ve davranışlarını tamamen beynin işlevleriyle açıklayan, […]

BİOENERJEKTİK PSİKOTERAPİ

Kitap Kurdu Olmak

BİOENERJEKTİK PSİKOTERAPİ Yazar : Doç. Dr. Günseli PEKER Yayınevi : Era Yayıncılık Baskı : İstanbul / 1995 / 351 shf.   GİRİŞ Özbilinç: İnsanın varoluşu hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Özbilinç katmanlarından herhangi birindeki bozukluk, diğer katmanların gelişimini de engellemektedir. Örneğin; bedensel süreçlerle ilgili özbilinç bozukluğu duygusal bilincin ve ego bilincinin de daralmasına ve engellemesine neden […]

ANAHATLARIYLA İSLAM FELSEFESİ

Kitap Kurdu Olmak

Yazar : Dr. Necip TAYLAN Yayınevi : Ensar Neşriyat   ANAHATLARIYLA İSLAM FELSEFESİ Yazar, giriş bölümünde felsefenin tanımını ve temel kavramları verdikten sonra, ilk bölümde felsefenin doğuşundan İslam dünyasına geçişe kadar dönemi ve ünlü filozoflarını, ikinci bölümde ise; felsefenin İslam dünyasına geçmesinden itibaren, yetişen filozofları ve ekollerini tanıtır. Kitap, Çok çeşitli kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış, yazar […]

AHLAK PSİKOLOJİSİ VE SOSYAL YAŞAM

Kitap Kurdu Olmak

Yazar : Erol GÜNGÖR- Salim AKÇAY Yayınevi : Ötüken Baskı : İstanbul / 1995 / 220 shf.   Erol Güngör tarafından kaleme alınan bu eser iki farklı kitaptan müteşekkil. Birincisi (1974) yılında kaleme alınan Ahlak Psikolojisi ikincisi 1975 yılında yazılan Sosyal Ahlak ‘tır. Birinci kitap Ahlak Psikolojisi, ahlakın kişi üzerinde ki etkilerini anlatmakta dır. Ahlak […]

Kitap özetleri © 2013